Manifest

MANIFEST PER LA RECONVERSIÓ DEL CAMP DE GOLF DE CAN SANT JOAN EN UN GRAN PARC INTERURBÀ PER A RUBÍ I SANT CUGAT DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL)

Primer de tot, volem reivindicar la lluita ciutadana contra la construcció i posterior ampliació del Camp de Golf de Can Sant Joan. Una lluita que a Rubí va promoure el Centre d’Estudis i Protecció de la Natura (CEPNA) a través de la Plataforma contra el Camp de Golf, l’any 1993, i posteriorment la Coordinadora d’Urbanisme Ciutadà (CUC), l’any 1999, amb el recolzament del Centre Excursionista de Rubí (CER). Malgrat que ambdues lluites es van perdre en el seu moment, l’esforç no va ser en va i aquests moviments socials van posar la llavor per tal que, avui, tinguem la gran oportunitat de revertir allò que no hauria d’haver esdevingut mai, com va ser privatitzar i roturar 81 hectàrees de boscos i camps de terreny públic per fer-ne un camp de golf, pretesament públic, per l’ús totalment privilegiat d’uns quants.

La construcció del Camp de Golf de Can Sant Joan, promoguda per l’Institut Català del Sòl (INCASOL) i amb el vist i plau dels Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i Rubí, va comportar perdre conreus i boscos, es va eradicar la capçalera del torrent dels Alous i es va eliminar l’antic camí de Can Tiraïres, entre d’altres impactes ambientals no avaluats. Sense oblidar l’ingent quantitat d’aigua i de pesticides que s’han hagut d’emprar per al manteniment de les catifes verdes del camp de golf. A més, tot i que la Federació Catalana de Golf era qui havia de gestionar el camp, degut a l’alt endeutament aquesta en va externalitzar la gestió a d’altres empreses. Tot plegat va resultar en què a mitjans del 2018 l’última empresa que gestionava el camp fes fallida i l’activitat s’aturés.

Aprofitant aquesta situació, vint anys després de la creació del camp de golf, el febrer del 2019, els Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Rubí van aprovar una resolució per desfer l’error històric d’ambdues administracions, i de l’INCASOL, a finals dels anys 90. Els acords posaven les bases per convertir el camp de golf a un gran parc interurbà. L’INCASOL però, com a propietari públic, i al marge de les administracions legítimes de cada ciutat, sembla que té altres prioritats i plans: recentment va reconèixer que l’objectiu és reobrir de nou el camp de golf a principis del 2021.

És per això que, ara més que mai, i per enèsima vegada, cal la màxima pressió i responsabilitat ciutadana per tal que totes les administracions, especialment l’INCASOL, amb la responsabilitat del conseller Damià Calvet i del Departament de Territori i “Sostenibilitat”  de la Generalitat de Catalunya, es comprometin i treballin per tal de recuperar les 81 ha i reconvertir l’actual Camp de Golf en un Parc Interurbà entre Rubí i Sant Cugat, obert al lleure sostenible d’aquests municipis i per a la recuperació de la biodiversitat.

  • Perquè són terrenys públics, i com a tal han de tenir un ús públic!
  • Perquè són terrenys que formen part de la Via Verda Collserola – Sant Llorenç del Munt, i que per tant fan funció de corredor biològic per a moltes espècies.
  • Perquè és una estratègia més contra el canvi climàtic i per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); la pràctica del golf és insostenible per la despesa d’aigua i l’ús d’herbicida, i per l’ocupació del sòl que representa.
  • Perquè, ara més que mai, en temps de COVID, la ciutadania volem i necessitem espais lliures per desconnectar, fer esport i trobar-se amb la natura. Volem salut!

Per tot el què s’ha exposat, les entitats i persones sota signants que impulsem la PLATAFORMA RECONVERTIM EL CAMP DE GOLF RUBÍ – SANT CUGAT DEL VALLÈS,demanem i donem suport als següents punts:

PRIMER: Que s’impulsi la reconversió del camp de golf de Can Sant Joan en un gran parc interurbà compartit i gestionat de forma comuna entre els municipis de Rubí i Sant Cugat, com a projecte i instrument de mitigació del canvi climàtic i promoció de la salut.

SEGON: Que l’INCASOL, propietari dels terrenys del camp de golf de Can Sant Joan, cedeixi la titularitat dels terrenys als Ajuntaments de Rubí i de Sant Cugat del Vallès, amb l’aportació d’un fons per a la transició ecològica.

TERCER: Que es modifiqui el Pla Parcial del Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan i s’anul·li la disposició normativa que ha permès que el sistema d’espais lliures en el que s’integra el camp de golf es pogués destinar a un ús privatiu. I que, per tant, ja no es pugui destinar aquest espai a un ús privatiu de Camp de Golf.

QUART: Que mitjançant una actuació prioritària de biodiversitat es restauri el paisatge malmès amb la construcció del camp de golf a les antigues terres de Can Tiraïres, Can Sant Joan i Can Graells, recuperant el mosaic agroforestal que caracteritzava aquest àmbit del Vallès, en el marc territorial de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt. S’ha de recuperar els conreus, replantar i recuperar el bosc i els arbres que es van eliminar, restaurar l’espai fluvial de la capçalera del torrent dels Alous i recuperar el traçat de l’històric camí de Can Tiraïres, entre d’altres.

CINQUÈ: Que aquest gran espai lliure periurbà millori la connectivitat ecològica i biodiversitat amb l’espai del torrent dels Alous i la bassa dels Alous, conformant de nou un itinerari d’interès natural compartit en el límit dels municipis de Rubí i Sant Cugat del Vallès.

SISÈ: Que els Ajuntaments de Rubí i Sant Cugat del Vallès constitueixin un grup de treball compartit entre ambdós municipis (o bé recuperin el consorci que en el seu moment es mai es va arribar a reunir) obert a la participació de la PLATAFORMA RECONVERTIM EL CAMP DE GOLF RUBÍ – SANT CUGAT, de la ciutadania i de les entitats ambientals i excursionistes dels dos municipis i del Vallès Occidental, per planificar de forma compartida el futur parc metropolità i també per definir, protegir i conservar aquest gran espai natural a l’entorn del Torrent i la Bassa dels Alous. Aquest grup de treball també hauria de comptar amb la presència de l’INCASOL.

Les persones i les entitats sota signants:

  • Reclamem que es desmantelli el camp de golf de Can Sant Joan i que, ara que està abandonat, no es destinin més recursos públics a una activitat esportiva restringida que comporta un greu impacte ambiental.
  • Volem que el camp de golf de Can Sant Joan es converteixi de forma immediata en un gran espai lliure públic (parc interurbà) entre els municipis de Rubí i Sant Cugat.

Rubí i Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Novembre de 2020.

Create your website at WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: